De vraag naar slimme IT-oplossingen in de zorgsector wordt steeds groter. Er moest steeds meer gedaan worden met minder. En actuele vraagstukken zoals de AVG, cliëntgerichte zorg leveren en een goed beheer van zakelijke relaties blijven hot-topic. Er zijn oplossingen nodig die de juiste ondersteuning biedt bij de dagelijkse handelingen van zorgprofessionals, maar die een bestaande ECD of EPD-systeem niet vervangt, maar juist aanvult.

Daar willen wij graag iets aan doen. Wij zien dat slimme IT-systemen oplossingen kan bieden voor verschillende dagelijkse handelingen. Bijvoorbeeld voor het cliënt contact service, cliënt intake, relatiemanagement met zowel cliënt en/of hun omgeving als met zakelijke relaties, maar ook voor zorgaanbestedingen. Voordelen van het inzetten van IT-oplossingen kunnen betekenen dat handelingen eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden, meer structuur krijgen en op termijn tijdwinst kunnen opleveren. Maar ook zien wij dat als IT slim ingezet wordt dat de datakwaliteit verhoogd wordt, zodat er meer cliëntgerichte zorg geleverd kan worden.Samen met Microsoft en diverse zorgprofessionals hebben wij XCare 365 ontwikkeld.

Met XCare 365 willen wij de zorgsector ondersteunen door hen een slimme IT-oplossing te bieden voor de bovenstaande knel- en pijnpunten. XCare 365 is een uniek product van Xperity, dat in samenwerking met Microsoft en diverse zorgprofessionals ontwikkeld is. De XCare 365 oplossing bestaat uit 3 verschillende modules die elk een belangrijk knelpunt oplossen. De modules kunnen los en gezamenlijk ingezet worden, afhankelijk van het type zorgorganisatie en doelstellingen.

Klein beginnen en rustig uitbreiden. Of slechts één module in gebruik nemen.

XCare 365 kent in totaal 3 verschillende modules. De modules kunnen los én gezamenlijk ingezet worden, afhankelijk van de knelpunten die opgepakt dienen te worden. Het is dus mogelijk om slechts één van de onderdelen te gebruiken, of om eerst te starten met een onderdeel om het vervolgens later uit te breiden met andere modules.

De XCare 365 oplossing kent de volgende modules:

  • Ketenpartnermanagement;
  • Aanbestedingsmanagement;
  • Zorgprofessionals werven;
  • Cliëntintake proces;
  • Tevredenheidsonderzoeken.

De rode draad binnen XCare 365 – en eigenlijk alle oplossingen van Microsoft Dynamics – is dat informatie ten alle tijden te bereiken is.  De zorgprofessionals kunnen het systeem altijd en overal gebruiken doordat alle informatie in de Cloud zit. Zij zijn niet langer meer tijd- of plaatsgebonden.

Ketenpartnermanagement

Relaties opbouwen en onderhouden is soms nogal een uitdaging. Veelal wordt er over verschillende kanalen gecommuniceerd: mail, telefonisch of persoonlijk. Binnen XCare 365 is het mogelijk om alle activiteiten met een relatie bij te houden, waarbij niet alleen het activiteit bijgehouden wordt maar ook de verstuurde documenten. Op relatieniveau is het tevens mogelijk om taken aan te maken en te koppelen aan jezelf of aan een collega. Denk bijvoorbeeld aan een reminder voor jezelf om na twee weken nadat je de relatie gesproken hebt, na te bellen over de stand van zaken.

Zorgprofessionals werven

Door het tekort aan zorgprofessionals is het een enorme uitdaging geworden om de juiste kandidaten te vinden voor openstaande vacatures. De vacatures worden moeilijker gevuld, waardoor werving en selectie veel tijd kost. Het gehele werving en selectieproces kan worden geplaatst in XCare 365, waarbij standaard processen en procedures vorm krijgen. Vacatures uitzetten, sollicitaties plannen en zelfs een aanbod maken richting de sollicitant kan allemaal in hetzelfde systeem. En niet alleen richt deze module zich op het binnen halen van nieuw personeel, ook het behoud van de medewerkers en standaard HR-zaken krijgen plaats in hetzelfde systeem. De uitstroom van personeel kan zo ook gereduceerd worden.

Zorgaanbestedingen managen

Het aanvragen van subsidies vergt de nodige documentatie en controle. Daar waar veel van deze documenten los opgeslagen worden, de informatie verspreid staat in verschillende Excell-sheets of andere systemen, bundelt XCare 365 alle informatie in één overzicht. In een oogopslag worden alle aanvragen getoond inclusief de statussen en vervolgstappen van de aanvragen.

Het cliënt intakeproces en het contactcenter

Zodra een cliënt zich aanmeldt of wordt doorverwezen vanuit een van de ketenpartners, begint de verzameling van informatie. Voor een goede registratie van de zorgaanvraag, wordt er een digitaal stappenplan doorlopen. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de zorgaanvraag beter én sneller opgepakt wordt, maar ook dat de belangrijkste informatie gebundeld wordt. De informatie waar de zorgaanvraag over beschikt kan inzichten bieden over de verleende service en zorg, maar bijvoorbeeld ook door wie de cliënt doorverwezen is.

Tevredenheidsonderzoek* uitzetten en meten

Data geeft veel relevante en interessante informatie. Een tevredenheidsonderzoek biedt veel (nieuwe) inzichten, waardoor de service naar een hoger niveau getild kan worden. Het onderzoek kan binnen XCare 365 vormgegeven en uitgestuurd worden. De verkregen informatie wordt in overzichtelijke dashboards getoond.

*Deze module is niet alleen gelimiteerd door een tevredenheidsonderzoek, er kunnen verschillende dashboards aangemaakt worden. De mogelijkheden hiervoor bespreken we graag samen!