0850 520 720 info@xperity.nl

ISO certificering | Een mooie mijlpaal voor Xperity!

Al vanaf de eerste dag is het de ambitie van Xperity om het hoogst haalbare niveau te behalen op het gebied van kwaliteit en informatiebeveiliging. Dat doen we omdat we gepassioneerd zijn in ons vak en de beste dienstverlening willen bieden aan onze klanten. Om één en ander gestalte te geven en voor eenieder aantoonbaar te maken hebben we ervoor gekozen ons bedrijf te laten certificeren volgens de ISO 9001 en de ISO 27001 normering. Inmiddels hebben we de felbegeerde certificaten ontvangen en daar zijn we best trots op!

De weg naar ISO certificering

In de zomer van 2020 hebben we het plan opgepakt om ons te laten certificeren. Het certificeren voor ISO is altijd een wens geweest, maar het uiteindelijke moment om dit daadwerkelijk te doen lag iets verder in de toekomst. In het vroege voorjaar van 2020 brak de Corona pandemie uit. Ook Xperity ondervindt de nadelige gevolgen van deze crisis. Echter, stil zitten en afwachten hoe de crisis overwaait is niet iets wat bij ons past. Op het moment dat we de vraag naar projecten zagen teruglopen zijn we juist extra inzet gaan tonen. Zo konden we met Microsoft Teams veel van de nieuwe en lopende projecten invulling geven. Ook hebben we veel geïnvesteerd in vakinhoudelijk trainingen. Tot slot hebben we ons tot doel gesteld om in 2020 klaar te zijn met de noodzakelijke voorbereiding voor een ISO certificatie.

Xperity iso audit

Foutloze audit

In januari en februari van 2021 heeft SGS de certificering audits uitgevoerd en in maart 2021 zijn na beoordeling door de raad van accreditatie aan Xperity formeel de certificaten toegekend. De audit verliep zeer voorspoedig en leverde geen enkele afwijking op. Voor een eerste audit én voor twee ISO certificaten is dit resultaat zeer uitzonderlijk!

We zijn enorm trots op deze stap. Hiermee tonen we aan de buitenwereld dat wij een hoog niveau hebben van informatiebeveiliging en kwaliteit van dienstverlening én dat er continue gewerkt wordt aan naleving, controle, toetsing en verbetering.

Will je meer weten, mail ons gerust op info@xperity.nl. We helpen je graag verder.