0850 520 720 info@xperity.nl

Privacy- en cookieverklaring Xperity B.V.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 27 juli 2023

[

Bij Xperity B.V. (‘Xperity’) hechten we veel waarde aan jouw privacy. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Dit betekent dat wij:

– Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
– Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
– Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
– Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat wij bij Xperity allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen, wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening of wanneer je onze website bezoekt.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens wij precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die je onderaan de privacy- en cookieverklaring kan vinden.

Contact

Je kan op verschillende manieren met ons in contact komen en ons vragen stellen of aanvragen doen. Ook mag je ons altijd jouw feedback geven. Om jouw vragen te kunnen beantwoorden of jouw verzoeken te beantwoorden, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Je kunt op verschillende wijzen contact met ons opnemen. Dit kan door contact op te nemen met ons kantoor in Utrecht of Eindhoven, telefonisch, via het contactformulier of per mail. Hiervoor gebruiken wij van jou de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer (optioneel)
– (Zakelijk) E-mailadres (optioneel)
– Eventuele persoonsgegevens die je zelf in het bericht invult

Wij gebruiken deze gegevens om je verzoek netjes af te handelen. Wanneer je contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens op basis van toestemming. Wij bewaren deze gegevens zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de mail of telefoongesprek nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of voor de juiste registratie van jouw gegevens noodzakelijk is, maar in ieder geval maximaal 1 jaar na ons laatste contact.

Nieuwsbrief

Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij versturen maandelijks een nieuwsbrief met productnieuws, acties en andere interessante zaken. Je kan je op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor gebruiken we de volgende gegevens:  

Voor- en achternaam
– E-mailadres

Wij verwerken deze gegevens op basis van jouw toestemming. We bewaren deze informatie zolang je ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief.  Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Je kunt je op elk moment uitschrijven via de afmeldlink die in de nieuwsbrief staat. Op het moment dat je je afmeldt, behouden wij je gegevens op onze blokkeerlijst, zodat je daarna geen nieuwsbrieven van ons meer zal ontvangen.

Events

Xperity organiseert en verzorgt events waarvoor je je via de website kan aanmelden. We hebben daarvoor een inschrijfformulier op onze website geplaatst. Wanneer je een event volgt verwerken wij de volgende gegevens:

– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Deze gegevens verwerken wij op basis van de overeenkomst die wij met jou hebben, namelijk zodat we je praktische informatie kunnen toesturen, om je op de hoogte te houden van de events en om na het event om feedback te vragen. Wij bewaren deze gegevens tot zes maanden na het event.

Whitepapers

Op onze website is het mogelijk om een Whitepapers te downloaden. In deze Whitepapers leggen wij uit waarom elke organisatie Customer Relationship Management (‘CRM’) nodig heeft en wat de oplossing is voor kleinere organisaties. Voor het downloaden van de Whitepapers verwerken wij de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– (Zakelijk) e-mailadres
– Telefoonnummer

Deze gegevens verwerken wij op basis van toestemming die wij van jou hebben, namelijk zodat wij jou kunnen benaderen nadat jij de Whitepapers hebt gedownload. Wij bewaren deze gegevens 12 maanden. Op het moment dat je je toestemming intrekt, zullen wij je gegevens binnen 4 weken verwijderen.

CRM Winst Calculator

Op onze site kan je laten berekenen wat CRM jou kan opleveren. Deze berekening kan je laten uitvoeren in de CRM Winst Calculator. Als je de calculator invult nemen wij vervolgens binnen 24 uur contact met jou op over de CRM winst die jij kan behalen. Bij het berekenen verwerken wij de volgende gegevens:

– Naam organisatie
– Naam contactpersoon
– Functie
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens op basis van de toestemming die wij van jou hebben gekregen. De gegevens hebben wij nodig om de berekening uit te kunnen voeren en om met jou contact op te nemen over de te behalen winst. Wij bewaren de gegevens tot twee maanden nadat wij contact met jou hebben opgenomen over jouw CRM winst.

CRM Selectiewijzer

Op onze site kan je de CRM selectiewijzer invullen. Met deze selectiewijzer kom je te weten welk CRM systeem het beste bij jouw organisatie past. Wij bepalen het betreffende CRM systeem aan de hand van tien verschillende vragen. Als je de selectiewijzer invult nemen wij vervolgens binnen 24 uur contact met jou op over welk CRM systeem het beste bij jouw organisatie past. Bij het bepalen van het CRM systeem verwerken wij de volgende gegevens:

– Naam organisatie
– Naam contactpersoon
– Functie
– E-mailadres
– Telefoonnummer

Wij verwerken deze gegevens op basis van de toestemming die wij van jou hebben gekregen. De gegevens hebben wij nodig om te bepalen welk CRM systeem bij jouw organisatie past en om hierover contact met jou op te nemen. Wij bewaren de gegevens tot 2 maanden nadat wij contact met jou hebben opgenomen.

Solliciteren voor een baan bij ons

Je kan bij ons solliciteren voor een baan. Op onze website vind je de verschillende vacatures die binnen Xperity open staan. Daarnaast kan je een open sollicitatie sturen. Je kunt via onze website op verschillende manieren laten weten dat je interesse hebt in een functie. Je kun je sollicitatie via de mail sturen, of je kunt je contactgegevens achterlaten zodat wij contact met je op kunnen nemen voor het inplannen van een kennismaking. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer je bij ons solliciteert:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw LinkedIn profiel (optioneel)
– CV en de gegevens die hierop staan
– Gegevens uit de motivatiebrief

Bovenstaande gegevens zijn nodig zodat wij contact met je kunnen opnemen over je sollicitatie en kunnen beoordelen of je geschikt bent of kan zijn voor de betreffende functie. Wij gebruiken deze gegevens ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Wij bewaren jouw gegevens uiterlijk vier (4) weken als blijkt dat je de functie niet hebt gekregen. We kunnen je vragen om de gegevens langer te bewaren omdat we wellicht in de toekomst een passende functie voor je hebben. We vragen dan je toestemming om de gegevens nog één (1) jaar te bewaren. Je kan je toestemming op ieder moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Op het moment dat je bij ons in dienst treedt, bewaren wij je sollicitatiegegevens in het personeelsdossier.

Een onderdeel van de procedure kan een sociale media- en Google-onderzoek zijn. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigd belang. Wij zoeken hiervoor naar jouw naam op Google en je eventuele profielen op diverse sociale media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn. Als we een dergelijk onderzoek uitvoeren, zullen de resultaten hiervan met je besproken worden. Heb je bezwaar tegen het onderzoek, geef dit dan aan voor of bij het indienen van je sollicitatie.

Aanvragen demo

Als je interesse hebt in een product dat wij aanbieden kan je een vrijblijvende demonstratie van dit product aanvragen. Met deze demo kan je bepalen of het product geschikt is voor jouw toepassing. Voor het aanvragen van de demo verwerken wij de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Emailadres
– Bedrijfsnaam
– Telefoonnummer

Wij verwerken de gegevens op basis van toestemming die wij van jou hebben. De gegevens hebben wij nodig om de demo met jou af te stemmen, de demo uit te voeren en om jou eventueel te benaderen met vragen met betrekking tot de demo. Wij bewaren de gegevens tot twee maanden na het verstrijken van de demo.

Analyseren

Bij alle bovenstaande verwerkingen – contact, nieuwsbrief, events, whitepapers, CRM Winst Calculator, CRM Selectiewijzer, Solliciteren voor een baan bij ons en aanvragen demo – kunnen wij toestemming voor het langer bewaren van je persoonsgegevens vragen. Op deze manier kunnen wij in het kader van onze dienstverlening nogmaals contact met jou opnemen. Op het moment dat je je hiervoor toestemming geeft, bewaren wij jouw gegevens 12 maanden vanaf het moment dat je toestemming geeft. Na deze 12 maanden vragen we opnieuw toestemming. Bovendien gebruiken wij jouw gegevens dan om interne analyses te maken van onze dienstverlening.

Wij bewaren deze gegevens tot 12 maanden nadat jij je toestemming hebt gegeven. Je kan op ieder moment je toestemming intrekken. Op het moment dat je je toestemming intrekt, zullen wij je gegevens binnen 4 weken verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven en instellingen

Wij delen jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken als;

– dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
– jij hier toestemming voor geeft;
– wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
– wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken zijn bijvoorbeeld:

– Microsoft Dynamics 365
– Microsoft Dynamics 365 Customer Voice

Het kan zo zijn dat wij voor onze dienstverlening gebruikmaken van partijen die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Wij maken alleen gebruik van een dergelijke partij als een van de volgende situaties van toepassing is:

    1. Deze ontvanger is gevestigd in een derde land waarvan de Europese Commissie heeft aangegeven dat het een land betreft dat een passend niveau van gegevensbescherming biedt (een adequaatheidsbesluit).
    2. De ontvanger van de persoonsgegevens biedt passende waarborgen (bijvoorbeeld door middel van EU-standaardcontractbepalingen).
    3. Wij hebben hiervoor jouw uitdrukkelijke toestemming gekregen.

Cookies

Op onze website gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken, zoals pixels (hierna: cookies) van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:

– Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies).
– Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies).
– Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

– IP-adres
– Cookie-ID
– Website- en klikgedrag
– Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Naam Cookie Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
cmplz_consenttype Complianz Cookie Consent Persistent Functioneel
et-pb-recent-items-colors DIVI Functies op pagina’s waarborgen Persistent Functioneel
319af4c0-e190-4de9-8a9b-fe98c8a2ca04 Dynamics 365 Monitoren tijd op website 30 minuten Analytisch
79f08280-5c63-4331-b04d-fb6f39afda51 Dynamics 365 Trackt mensen die marketing pagina’s bezoeken 30 minuten Analytisch
msd365mkttr Dynamics 365 Trackt mensen die marketing pagina’s bezoeken 30 minuten Analytisch
msd365mkttrs Dynamics 366 Monitoren tijd op website 30 minuten Analytisch
_fbp Facebook Opslaan en bijhouden bezoeken op de websites 3 maanden Marketing
c_user Facebook Opslaan van Uniek bezoekers-ID 30 dagen Marketing
__SECURE-3PAPISID Google Ads Opslaan bezoekers-ID websitebezoeker voor gepersonaliseerde adverstenties 30 maanden Advertenties
__SECURE-3PSID Google Ads Opslaan bezoekers-ID websitebezoeker voor gepersonaliseerde advertenties 2 jaar Advertenties
__SECURE-3PSIDCC Google Ads Opslaan bezoekers-ID websitebezoeker voor gepersonaliseerde advertenties 1 jaar Advertenties
1P_JAR Google Ads Maakt uniek ID om je voorkeuren en andere informatie op te slaan. 1 maand Marketing
CONSENT Google Ads Optimization Slaa toestemming voor het gebruik van cookies op. 20 jaar Functioneel
nid Google Ads Optimization Maakt uniek ID om je voorkeuren op te slaan (zoals ingestelde taal). 6 maanden

 

Marketing
_ga Google Analytics Paginabezoekers opslaan 2 jaar Analytisch
_ga_CDEX1G1DSE Google Analytics Gebruikt om sessie status te onthouden 2 jaar Analytisch
_ga_MPHK8GL2S7 Google Analytics Gebruikt om sessie status te onthouden 2 jaar Analytisch
_gat_gtag_UA_162303662_1 Google Analytics Opslaan van Uniek bezoekers-ID 1 minuut Analytisch
_gid Google Analytics Paginabezoekers opslaan 1 dag Analytisch
AnalyticsSyncHistory Linkedin Gebruikt om gegevens op te slaan over het tijdstip waarop een synchronisatie heeft plaatsgevonden met de cookie lms_analytics 30 dagen Analytisch
bcookie Linkedin Cookie met browser-ID waarmee apparaten voor toegang tot LinkedIn uniek worden geïdentificeerd om misbruik op het platform te detecteren 1 jaar Security
li_gc Linkedin Gebruikt om toestemming van gasten voor het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden op te slaan 6 maanden Functioneel
li_sugr Linkedin Gebruikt om een probabilistische match van een gebruikers-identiteit te maken buiten de aangewezen landen 90 dagen Marketing
lidc Linkedin Gebruikt om de selectie van het datacentrum te faciliteren 24 uur Functioneel
Lms_analytics Linkedin Gebruikt om LinkedIn-leden buiten LinkedIn te identificeren voor analyse 30 dagen Analytics
ln_or Linkedin Gebruikt om te bepalen of analyse van Oribi kan worden uitgevoerd op een specifiek domein 1 dag Functioneel
UserMatchHistory Linkedin Synchronisatie van ID’s van LinkedIn-advertenties 30 dagen Analytisch
rc::a Rechaptcha Lezen en filteren van bot requests Session Marketing/tracking
rc::b Rechaptcha Lezen en filteren van bot requests Session Marketing/tracking
rc::c Rechaptcha Lezen en filteren van bot requests Session Marketing/tracking

Als je wilt weten wat de cookiedienstverleners met jouw persoonsgegevens doen, lees dan de privacyverklaring van het betreffende bedrijf.

In- en uitschakelen van Cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres, het eventuele debiteurnummer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaring van het desbetreffende netwerk:

– LinkedIn (privacyverklaring)
– Instagram (privacyverklaring)
– YouTube (privacyverklaring)
– Spotify (privacyverklaring)

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer ons bedrijf of website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Onze contactgegevens kun je onderaan de verklaring vinden.

Je hebt de volgende rechten:

– Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
– Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
– Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht om je toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

 Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met maximaal twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@xperity.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. 

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Voor Nederland heet deze de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Xperity B.V.
Computerweg 22
3542 DR Utrecht
Telefoon: 0850 520 720
info@xperity.nl
Kvk: 66679427