0850 520 720 info@xperity.nl

Xperity steunt UNICEF als Business Buddie in Madagaskar

Xperity helpt inwoners van Zuid-Madagaskar bij het creëren van een betere toekomst door samen met UNICEF te investeren in klimaatslimme dorpen. Hierdoor zijn de bewoners beter in staat de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Xperity doet dit door bij te dragen aan UNICEF als UNICEF Business Buddie.

Wat is het klimaatslimme dorpen project?

Madagaskar is één van de armste landen ter wereld, met 78% van de 28 miljoen inwoners die in armoede leven. Vooral kinderen worden hier hard door getroffen, omdat zij van jongs af aan te maken hebben met onder meer ondervoeding en een gebrek aan ontwikkelingskansen. Daarnaast ondervindt het eiland steeds meer de gevolgen van het veranderende klimaat.

De laatste jaren heeft vooral het zuiden van het land te maken met extreme droogtes, waardoor het oogsten van voedsel steeds vaker mislukt. Daarnaast neemt ook de al gelimiteerde hoeveelheid aan schoon drinkwater nog verder af. Met het klimaatslimme dorpen project wil UNICEF 20 kwetsbare dorpen helpen om een duurzame toekomst op te bouwen.

Wat doet UNICEF in Madagaskar:

  • Toegang tot schoon water creëren aan de hand van waterpompen, reservoirs, leidingen etc. Hierdoor is er niet alleen meer drinkwater, maar ook water voor irrigatie om zo de droogte tegen te gaan.
  • Eco-toiletten die werken zonder gebruik van water, met recycling van het afval in compost. Hierdoor wordt de verspreiding van ziektes verminderd en kunnen de landbouwers de compost gebruiken voor betere oogsten.
  • Het creëren van duurzame voorzieningen voor elektriciteit en internet, waardoor er meer ontwikkelingskansen worden gecreëerd, zoals beter onderwijs. Dit is ook nodig om het lokale watermanagement te helpen.
  • Kennis over klimaatverandering creëren, waardoor de toekomstige generatie zelf in staat is om hun leefomgeving duurzaam in te richten.

Waarom steunt Xperity dit project?

Xperity zet zich vanuit ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid in voor het bijdragen aan een betere en duurzamere wereld. Vanuit dit beleid zetten wij ons in om non-profitorganisaties te steunen om duurzaamheid te creëren op plekken waar dat minder vanzelfsprekend is. Dit doen wij enerzijds door het verlenen van Microsoft Technologie aan onze vele non-profit klanten, maar ook door initiatieven van UNICEF te steunen.

Meer informatie