0850 520 720 info@xperity.nl

Branches

Veilig werken in het publieke domein met Microsoft Dynamics 365

Verwerk persoonsgegevens op een veilige manier en conform de AVG en werk efficiënt samen met externe partijen.

crm voor gemeentes
[

Leerwerkloketten: stroomlijn processen

Het leerwerkloket is een dynamische omgeving waarbij persoonlijk advies voor scholing en loopbaanmogelijkheden voorop staat. Van intake, testen en adviesgesprekken: de dossiers met persoonsgegevens moeten zorgvuldig worden bijgehouden. Vaak gebeurt dat nog in Excel. Dan is het lastig te voldoen aan de AVG en om datalekken te voorkomen.

Naast de gesprekken met werkzoekenden, vindt er ook communicatie plaats met andere belanghebbenden, zoals gemeentes, ROC’s en het UWV. Zij verlangen naar rapportages met inzichten, terwijl dat lastig is op te halen wanneer je werkt met verschillende systemen en een eenduidige beeld dus ontbreekt. De foutgevoeligheid is hoog en je wilt ook die informatie op een veilige manier delen om persoonsgegevens te beschermen.

Dynamics 365, specifiek ingericht voor leerwerkloketten, helpt je het proces van loopbaanadviezen volledig te stroomlijnen. Op die manier heb je een compleet beeld per werkzoekende én voldoe je aan de AVG-eisen. Bovendien wordt data inzichtelijk, zodat je eenvoudig rapportages kunt uitdraaien om te delen met bijvoorbeeld andere overheidsinstanties.

Gemeentes: grip op complexiteit

Gemeentes zijn het eerste aanspreekpunt als overheid voor hun inwoners. Voor hen schrijven gemeentes beleid, voegen ze waarde toe en stellen ze de inwonersbelangen centraal. Tegelijkertijd werken gemeentes in een complexe omgeving met steeds hogere eisen vanuit burgers en bedrijven en samenwerkingen met meerdere partijen. Vaak missen de bestaande systemen de juiste functionaliteit om al die verschillende relaties, belanghebbenden en dossiers gestructureerd en conform de AVG te beheren.

Dynamics 365 biedt je het platform om die complexiteit op te vangen, doordat alle informatie en communicatie rondom thema’s, projecten en inwoners is gebundeld. Veilig samenwerken met diverse partijen en het stimuleren van betrokkenheid bij inwoners en bedrijven wordt gemakkelijk door gebruik te maken van Microsoft Teams. Met Dynamics CRM kun je je dienstverlening optimaliseren en consistent beleid maken zonder dat je daar diepgaande IT-kennis voor nodig hebt.

crm voor overheid burger participatie

Overheidsloketten: structureer hulpverlening

Overheidsloketten krijgen vaak te maken met complexe hulpvragen en zijn een belangrijk interactiepunt tussen de burger, overheid en andere betrokken partijen. Het is essentieel om alle communicatie en informatie vast te leggen in één systeem om de best mogelijke hulpverlening te kunnen bieden. Toch zien we nog vaak dat er wordt gewerkt met Excel, waardoor waardevolle informatie wordt gemist en persoonsgegevens op straat komen te liggen.

Dynamics 365, specifiek ingericht voor overheidsloketten, helpt je om dossiers gestructureerd op te bouwen en vertrouwelijke informatie conform de AVG vast te leggen. Je hebt grip op je data en voorkomt dat deze in onbevoegde handen terechtkomen. Samenwerken en het delen van informatie wordt eenvoudiger gemaakt door Microsoft Teams. De inzet van Microsoft Dynamics 365 CE (CRM) draagt bij aan een moderne en vraaggestuurde overheid.

Wil je weten hoe je als overheidsinstantie kunt profiteren van de voordelen van Microsoft Dynamics 365? Schrijf dan je in voor één van onze Webinars of maak direct een afspraak!

Meer weten?

Interesse in een vrijblijvende demonstratie van Dynamics 365 of gewoon een vraag? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand button of telefoonnummer. We laten ons graag uitdagen!

Microsoft Dynamics 365 Phone

Branchegenoten die wij reeds geholpen hebben met Microsoft Dynamics 365

leerwerkloketten
Gemeente Katwijk
UWV

“De integratie met Microsoft Teams maakt het veel makkelijker samen te werken in Dynamics 365 for Sales.”

Ricardo Choennie

Projectleider, Leerwerkloket